Vakantie rooster 2020 - 2021

Herfstvakantie + kindvrije dag                   17  t/m 26 okt. 2020
Kindvrije dag                                              24 nov. 2020
Kindvrije dag + kerstvakantie                    18 dec 2020 t/m 3 jan. 2021
Voorjaars vakantie + kindvrije week           22 febr. t/m 5 maart 2021
Kindvrije dag + Pasen                                2 t/m 5 april 2021
Meivakantie                                                26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart + kindvrije dag                        13 t/m 16 mei 2021
2e Pinksterdag                                           24 mei 2021
Kindvrije dag + zomervakantie                   15 juli t/m 29 augustus 2021