De Arcade en Covid 19

In verband met de Lock-Down is de Bredeschool slechts gedeeltelijk geopend. De Bredeschool is een openbaar gebouw en daarom verzoeken wij u in alle gemeenschappelijke ruimtes een mondkapje te dragen en de 1,5m afstandsregel te respecteren. Voor de meest recente informatie m.b.t. openingstijden en lesroosters/activiteiten verwijzen wij u naar de betreffende pagina's van de afzonderlijke partners.