•  Brede School De Arcade

Brede School De Arcade

De Arcade is dé plek, centraal in de wijk, voor onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd...

De Arcade, Brede School in Roomburg Leiden, is een heel leuke Brede School met een gedegen binnen-en buitenschools aanbod en ruimte voor wijkactiviteiten.

De Arcade biedt aan alle kinderen van 0 tot 12 jaar:

een school waar je veel kunt leren
waar binnen- en buitenschools leren samen gaan
een school waar je veel plezier hebt
een school die veilig en overzichtelijk is
een school waar je sociaal vaardig en redzaam wordt

De Arcade biedt aan de ouders van deze kinderen:

  • continuïteit in onderwijs, opvang en zorg
  • een excellente kwaliteit in binnen- en buitenschools aanbod
De Arcade biedt aan alle wijkbewoners:
  • het complete aanbod van Visser Fysiotherapie en Sport
  • diverse gymsportactiviteiten van Stichting Gymsport Leiden
  • ruimte om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het versterken van de cohesie in de wijk in samenwerking met de wijkvereniging
De Arcade is voor iedereen!