Wat is een brede school?

Van oorsprong was het doel van de brede school om kinderen na schooltijd indien nodig verder te kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Extra taalstimulering tijdens naschoolse activiteiten, huiswerkbegeleiding, het voorkomen van zwarte scholen door bijvoorbeeld christelijk, katholiek en openbaaronderwijs in één gebouw te huisvesten e.d waren in deze brede scholen primair.

Na verloop van tijd ontwikkelden zich ook andere ideeën over brede scholen. Een brede school kan ook een centrale plaats in een wijk innemen waar voorzieningen zijn die de behoeften van buurtbewoners (kinderen en volwassenen) dekken. Deze behoeften kunnen zijn: voor-, tussen- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal, sportfaciliteiten, een muziekaanbod, gebruik van het gebouw voor buurtactiviteiten enz.

Zo'n brede school is De Arcade.

lan.gif

Een stukje geschiedenis over het ontstaan van brede school De Arcade.

Allereerst is onderzocht of er samenwerking mogelijk was tussen katholiek -, protestant-christelijk - en openbaar onderwijs. Onder andere door een, volgens de prognose, in de stabiele fase te klein leerlingenaantal voor drie scholen, is uiteindelijk het openbaar onderwijs alleen verdergegaan.
In de aanvangsfase (2004) is door de "kwartiermaker" het contact met verschillende gemeentelijke afdelingen gelegd en is onder een aantal bewonersverenigingen geïnventariseerd welke behoeften er zijn. Samen met de (toen nog) toekomstige bewoners, gemeente, leerkrachten en kinderopvang is een "denktank" gevormd om de geïnventariseerde mogelijkheden verder uit te werken.
Langzamerhand is de inhoudelijke vormgeving van de Brede School De Arcade ontstaan. In deze fase is het plan van eisen voor het gebouw opgesteld en is de architect gestart met het ontwerpen van het gebouw. De vergoedingen voor het bouwen van een schoolgebouw zijn gebaseerd op een stabiel aantal leerlingen van ca. 250, dat ongeveer in 2015 bereikt wordt. Het was al snel duidelijk dat de school in de "piekfase" ca. 400 leerlingen zal tellen. Meestal worden er dan in de buurt van het schoolgebouw noodlokalen neergezet. OBS De Arcade is in de gelukkige omstandigheid dat voor de mogelijkheid van schoolwoningen is gekozen om de periode voor de start van de Brede School en de piekfase op te vangen.

De partners in Brede School De Arcade zijn: Openbaar basisonderwijs, Smallsteps met voor-, tussen- en naschoolse opvang en opvang voor 0 tot 4-jarigen, de muziekschool Leiden, Gymsport Leiden Groen-Wit(gymnastiek en volleybal) , Sport-gezondheids-Centrum Visser en naschoolse activiteiten. De naschoolse activiteiten worden door de school georganiseerd. Gedurende het schooljaar worden voor kinderen korte projecten aangeboden op gebieden als sport, creatief, muziek, toneel, e.d. Hiervoor wordt een bijdrage van de ouders gevraagd.