Wat is een brede school?

Een brede school is een school die meer dan alleen onderwijs verzorgt en kiest voor een bredere maatschappelijke functie. Dat doet ze samen met andere partijen.

De Brede school neemt een centrale plaats in de wijk in en biedt voorzieningen die de behoeften van buurtbewoners (kinderen en volwassenen) dekken. De Brede School verandert voortdurend mee met haar (demografische) omgeving en met nieuwe inzichten en veranderingen in het onderwijs- en jeugdbeleid. Elke school is uniek. Dé brede school bestaat niet. 
Brede School De Arcade biedt basisonderwijs, voor-, tussen- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal, sportfaciliteiten, Fysiotherapie en mogelijkheid tot gebruik van het gebouw voor buurtactiviteiten. 

lan.gif

Een stukje geschiedenis over het ontstaan van Brede school De Arcade.

Allereerst is onderzocht of er samenwerking mogelijk was tussen katholiek -, protestant-christelijk - en openbaar onderwijs. Onder andere door een, volgens de prognose, in de stabiele fase te klein leerlingenaantal voor drie scholen, is uiteindelijk het openbaar onderwijs alleen verdergegaan.
In de aanvangsfase (2004) is door de "kwartiermaker" het contact met verschillende gemeentelijke afdelingen gelegd en is onder een aantal bewonersverenigingen geïnventariseerd welke behoeften er zijn. Samen met de (toen nog) toekomstige bewoners, gemeente, leerkrachten en kinderopvang is een "denktank" gevormd om de geïnventariseerde mogelijkheden verder uit te werken.
Langzamerhand is de inhoudelijke vormgeving van de Brede School De Arcade ontstaan. In deze fase is het plan van eisen voor het gebouw opgesteld en is de architect gestart met het ontwerpen van het gebouw. De vergoedingen voor het bouwen van een schoolgebouw zijn gebaseerd op een stabiel aantal leerlingen van ca. 250, dat ongeveer in 2015 bereikt wordt. Het was al snel duidelijk dat de school in de "piekfase" ca. 400 leerlingen zal tellen. Meestal worden er dan in de buurt van het schoolgebouw noodlokalen neergezet. OBS De Arcade is in de gelukkige omstandigheid dat voor de mogelijkheid van schoolwoningen is gekozen om de periode voor de start van de Brede School en de piek van destijds op te vangen. Momenteel telt de school 300 leerlingen.

De partners in Brede School De Arcade zijn: Openbare Basisschool De Arcade, Smallsteps met voor-, tussen- en naschoolse opvang, opvang voor 0 tot 4-jarigen (en een samenwerkingsverband met Stichting Peuterspeelzalen Leiden), Gymsport Leiden (gymnastiek en volleybal) en Visser Fysiotherapie en Sport.