Extra diensten

Op onze locatie staat de opvang natuurlijk op de eerste plaat. Ons team zorgt voor een gevarieerde dagbesteding en richt zich met plezier op de ontwikkeling van uw kind. Maar natuurlijk doen we ook graag iets extra's.

Kinderkapper
Eén keer in de zes weken komt de kinderkapper bij ons langs op Arcade. Vooraf wordt u als ouder geïnformeerd over haar komst. U krijgt dan de gelegenheid om uw zoon en/of dochter hiervoor op te geven.

Muziek
Eén keer per maand komt een muziekdocent bij smallsteps arcade. Elke maand is er een ander thema waar de kinderen helemaal in meegenomen worden door de docent.

Speelruimtes
Doordat de locatie gevestigd is in een Brede School, hebben wij de beschikking over meerdere ruimtes. Naast onze eigen groepsruimtes hebben we ook op vaste tijden de speelzaal, in de aula van het gebouw, tot onze beschikking.

Sporten in de brede school
Binnen de brede school vinden verschillende sportactiviteiten plaats. Wanneer kinderen hieraan meedoen op de dagen dat zij bij ons verblijven, brengen wij de kinderen naar de activiteiten.

Op bezoek bij school
In januari zijn we in samenwerking met school een pilot gestart voor onze 3,5 jarige kinderen.
Wij brengen minimaal 2x per week op bezoek bij de kleuterklas de Giraffen. Zo kunnen de kinderen alvast wennen aan de andere omgeving, de grote klassen en andere gezichten. De kinderen doen dan actief mee met een activiteit in de kring of op het creatieve vlak.

Op bezoek bij het zorgcentrum
Eén keer in de 6 weken gaan we op visite bij het zorgcentrum Roomburgh. Daar bezoeken we de bewoners en ondernemen een leuke activiteit samen met hun. De bewoners zijn erg blij met het bezoek en de vrolijkheid die de kinderen meebrengen. Maar ook de kinderen genieten van alle aandacht, knuffels en natuurlijk de activiteit die we met elkaar doen.