• Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang (TSO)

Smallsteps arcade verzorgd de tussenschoolse opvang op Brede School De Arcade. Hierdoor zien de kinderen op de bso, de vertrouwde gezichten van pedagogisch medewerkers die zij reeds kennen van de tso, en andersom.