Extra opvang

Het is mogelijk om af en toe een dag te ruilen of uw kind een dag extra naar smallsteps arcade te brengen. Vraag dat (bij voorkeur) minstens een week van tevoren aan bij een pedagogisch medewerker van de groep van uw kind. Zij kunnen dan kijken of er plaats is voor de door u gewenste dag.