• Brede School de Arcade

Brede School de Arcade

De bredeschool in Roomburg Leiden is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, opvang en welzijnsinstellingen om te komen tot een samenhangend aanbod voor kinderen, ouders en wijkbewoners.