Groen-Wit wordt Gymsport Leiden

Met een grote meerderheid aan stemmen vóór ontbinding van Groen-Wit, is de toetreding van Groen-Wit tot Stichting Gymsport Leiden tijdens de ALV/BLV van 11 oktober jl.een feit geworden.

Ruim 20 aanwezigen woonden de bijzondere ledenvergadering van Groen-Wit bij. Twee leden van het interim bestuur van Stichting Gymsport Leiden, Jan de Knegt en Hans van Polanen, waren aanwezig om voorafgaand aan de stemmingeventuele vragen te kunnen beantwoorden. Uiteindelijk werd met 21 stemmen voor en 5 stemmen  tegen, de benodigde 2/3 meerderheid overschreden en het voorstel tot ontbinding aangenomen. De leden van de vereniging zullen dit najaar een brief ontvangen waarin zal worden vermeld dat zij als deelnemers van de Stchting Gymsport Leiden zullen worden ingeschreven (Individueel bezwaar kan op dat moment worden gemaakt).