• Annette Rozeboom erelid

Annette Rozeboom erelid

Annette Rozeboom (secretaris van Groen-Wit) is benoemd tot erelid van de vereniging.

Rob Beurse, oud-voorzitter en erelid, zette haar namens het bestuur in het zonnetje en overhandigde haar de oorkonde. Vanaf haar intrede binnen de vereniging, zo’n 15 jaar geleden, heeft zij zich eerst als betrokken ouder en later als bestuurslid zeer actief ingezet voor de vereniging. In haar reactie sprak zij haar vertrouwen in de nieuwe organisatie uit en de hoop dat dit avontuur heel veel mooie momenten voor gymsportend Leiden zal opleveren.