• Nieuwjaarswensen RoomMeerburg

Nieuwjaarswensen RoomMeerburg

Tijdens de goedbezochte nieuwjaarsnetwerkborrel van de samenwerkende wijkverenigingen Roomburg en Meerburg werd in Bredeschool De Arcade het glas geheven op een goed 2019.

Terugkijkend op de vorderingen van de implementatie van de plannen van de wijkenvisie en sprak voorzitter Jan Jaap Stokking  zijn nieuwjaarswens uit en onthulde de vernieuwde website van de wijkverenigingen Room- en Meerburg. Met de woorden "ik hoop dat er nog heel veel foto's bij zullen komen in deze fantastische serie" verklaarde Reini Hulschker de fototentoonstellinf "mooiste plekje in de wijk" van fotograaf Ron Beurse voor geopend. Tenslotte kondigde Energiek Leiden haar plannen aan om de jongeren in de wijk te interesseren voor technische vakken: met het oog op de stedelijke energietransitie zullen daar in de nabije toekomst veel mensen nodig zijn. Ontmoeten, netwerken en gezelligheid maakten deze middag in de Arcade  tot een geslaagde start van 2019!