Activiteiten

Sinterklaasfeest, kerstdiner, paaslunch, cito-uitje groep 8, koningsspelen onder- en bovenbouw, schoolkamp groep 8 (financiële ondersteuning), ouderavonden, avondvierdaagse, musical groep 8 faciliteren, afscheid groep 8 ondersteunen, zomerfeest, jaarvergadering Ouderraad + Medezeggenschapsraad, 3 oktober lunch, schoonmaakavonden, kijkavond projectweek etc.