Overblijven

Het overblijven tussen de middag
Door het overblijven tussen de middag kunnen kinderen gedurende de dag een aaneengesloten periode naar school gaan. Ouders brengen ’s morgens hun kinderen naar school en halen ze aan het einde van de dag weer op. Tussen de middag eten en drinken kinderen met elkaar in het klaslokaal hun meegenomen boterham, fruit en drinken op. Dit gebeurt voor alle groepen onder begeleiding van professionele overblijfkrachten van Smallsteps. De kinderen die overblijven eten minimaal één boterham en drinken hun meegebrachte beker of pakje leeg. Teveel brood wordt in de trommel mee terug naar huis gegeven.

Voor of na het eten wordt er even heerlijk buiten of binnen gespeeld. De groepen 1 t/m 8 hebben drie kwartier lunchpauze. Een kwartier tot een half uur eten en een kwartier tot een half uur spelen.

Ouders die hun kind laten overblijven moeten hier wel voor betalen. De professionele overblijfkrachten moeten immers hun salaris krijgen. Dit bedrag wordt zo laag mogelijk gehouden en is voor het schooljaar 2013-2014 vastgesteld op € 120,-- per kind per schooljaar bij vier dagen per week overblijven. Dit komt neer op € 12,-- per kind per maand (september t/m juni).