• Feestelijke opening Studio Arcade

Feestelijke opening Studio Arcade

Onder het toeziend oog van zeker 50 gasten en de fotograven Rob Beurse en Frans Hoek heeft Anda Ciere (directeur) afgelopen vrijdag Studio Arcade officieel geopend.

Met het doorknippen van het lint en het geknal van ballonnen, was de Studio open voor de bezoekers. Tijd om te genieten van de prachtige foto’s op drie foto-torens, een uitgegeven boekwerk, een portfolio met grote afdrukken variërend van portretten tot het meer kunstzinnige “bevroren in de tijd” concept en van de opstelling van de apparatuur, zoals die hier in de studio gebruikt gaat worden…
In haar openingswoord blikte Anda terug in het verleden en benadrukte zij de belangrijke rol die Rob Beurse in de jaren van de tot stand komen van de Brede School de Arcade heeft gespeeld. Als memoires nam zij de diverse mappen met verslagen uit die tijd mee. Zij gaf aan verheugd te zijn in de Brede School ruimte te kunnen faciliteren voor de Studio Arcade op momenten dat het gebouw minder actief in gebruik is. Bovendien is de foto-expositie in de hal een publiekstrekker. De diversiteit van de foto’s zetten kijkers aan tot gesprek en uitwisseling van gedachten. Zo ontstaan interessante en leuke ontmoetingen in de aula van de Arcade…