• Cursus Fotograferen in de praktijk

Cursus Fotograferen in de praktijk

Tien cursisten begaven zich zaterdag jl. in weer en wind om de theorie toe te passen...

Zaterdag 14 januari was de eerste bijeenkomst van de cursus Fotograferen in de praktijk, o.l.v. Rob Beurse. De 10 cursisten, allen met een totaal verschillende achtergrond en ervaring, maakten kennis met elkaar en startten met een stuk theorie in de aula. En daarna op pad! Met de opdracht om opgedeeld in groepjes van drie, ieder een opname te maken met het thema ‘water’. De weergoden waren hen gunstig gezind: regen, onweer,  een regenboog en enorme hagelbuien…Er was in  elk geval voldoende water  om vast te leggen!