• Dolle pret met Sint en zijn Pieten op de Arcade
  • Dolle pret met Sint en zijn Pieten op de Arcade
  • Dolle pret met Sint en zijn Pieten op de Arcade
  • Dolle pret met Sint en zijn Pieten op de Arcade
  • Dolle pret met Sint en zijn Pieten op de Arcade

Dolle pret met Sint en zijn Pieten op de Arcade

Sint dacht te zijn aangekomen op een basisschool, maar kreeg even het idee de disco binnen te stappen...

Al vroeg in de ochtend werden ze opgewacht op het plein door de zingende kinderen van de Arcade. En ja hoor, daar kwamen Sint en de Pieten, te paard nog wel, dankzij de medewerking van de kinderboerderij in de Merenwijk! Er waren wat zorgen over het feit dat de ene Piet de broek van de ander had meegenomen, zodat er uiteindelijk een piet in Toga verscheen. "Nu moet ik maar in een meesterjurk lopen!", verzuchtte Piet, maar gelukkig kreeg hij binnen in school na enige tijd wel zijn eigen broek terug. Voor alle groepen was er in de sportzaal een heerlijk feest,. waarbij er veel werd gelachen, gezongen en gedanst. Ook de juffen en meesters werden natuurlijk ingezet en met groot enthousiasme deden zij de Macarena en de polonaise mee! Sint beloofde bij zijn vertrek volgend jaar zeker terug te komen, omdfat hij de gezelligheid en de gastvrije ontrvangst op de Arcade niet wil missen!