• Netwerk/Nieuwjaarsborrel Wijkvereniging
  • Netwerk/Nieuwjaarsborrel Wijkvereniging
  • Netwerk/Nieuwjaarsborrel Wijkvereniging
  • Netwerk/Nieuwjaarsborrel Wijkvereniging

Netwerk/Nieuwjaarsborrel Wijkvereniging

Op vrijdag 19 januari werden in de aula nog de glazen geheven op het nieuwe jaar.  Een vernieuwd initiatief van de wijkvereniging.

Op de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de wijkvereniging is het altijd gezellig druk. Op initiatief van de wijkvereniging is  dit jaar de opzet van de bijeenkomst aangepast tot een netwerkbijeenkomst, waar alle in de wijken Roomburg en Meerburg werkzame organisaties welkom waren om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. De uitnodiging was breed verstuurd en de aanloop van belangstellenden was dan ook groter dan de afgelopen jaren. Gezellig en zeker nuttig om elkaar (beter) te leren kennen!