• Persbericht: Aankomend kunstenaars
  • Persbericht: Aankomend kunstenaars
  • Persbericht: Aankomend kunstenaars

Persbericht: Aankomend kunstenaars

Zo noemde Marton de Pinth, directeur van Proo Leiden, de deelnemers aan de fotowedstrijd ‘Winter’ waarvoor hij op 9 februari de prijsuitreiking deed en de tentoonstelling opende.

Deze fotowedstrijd, georganiseerd door RobBeurseFotografie, werd gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de openbare basisschool De Arcade in de wijk Roomburg.

De winnaar van de wedstrijd is Kiran Peters. De Pinth prees de artistieke invalshoek en gekozen techniek. “Een schitterende foto die veel belooft voor de fototoekomst van Kiran.” Maar dat gold volgens hem niet alleen voor Kiran, want het kwaliteitsgehalte van de inzendingen was zeer hoog. Dat leidde tot drie tweede prijzen. Die gingen naar: Indra Schoenmaker, Zoë Snijder en Puck Hackers en Djuna Versteeg. Marleen Omtzigt kreeg de prijs voor de meest creatieve foto.

Aan de wedstrijd namen dertig leerlingen deel. Van elke deelnemer is één foto opgenomen in de tentoonstelling die – vrij toegankelijk - in de aula van de school te zien is.

Fotograferen geeft plezier. Dat plezier wil fotograaf Rob Beurse met de kinderen delen. “Ik wil hen laten ervaren hoe spannend het vastleggen van ‘JOUW’ beeld, ‘JOUW’ idee over een thema kan zijn. Hoe bevredigend zo iets kan zijn.” Dure camera’s zijn volgens hem niet echt nodig. De huidige mobieltjes lenen zich er uitstekend voor. Op die manier hoopt hij dat leerlingen zich meer bewuste worden van de wereld om zich heen. Creativiteit scherpt en ontwikkelt de geest en de kijk op de wereld.