• Grote belangstelling ALV wijkvereniging Roomburg

Grote belangstelling ALV wijkvereniging Roomburg

In een overvolle aula leidde voorzitter Jaap Stokking de jaarlijkse ledenvergadering, waar de wijkbewoners van Roomburg en gasten uit Meerburg met elkaar in gesprek gingen.

Onverwacht veel mensen dus op deze ledenvergadering die een informeel karakter had en waar met name over de bussluis van gedachten werd gewisseld. Interactief en met grote betrokkenheid- kenmerkend voor de bewoners van de wijken Room- en Meerburg. Na afloop van het plenaire gedeelte werd er gezellig nagepraat met een drankje. Een zeer geslaagde avond in een levendige wijk!